Produkty

Vyhláška č. 337/2011 MS SR

Vyhláška č. 337/2011 MS SR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 332/2011 Z.Z. ustanovuje s platnosťou od 1.1.2012 túto VYHLÁŠKU : Kliknite prosím na link: Vyhláška MS SR o odmene mediátora za výkon mediácie pre osoby...
>>

MEDIAČNÉ DOLOŽKY K ZMLUVÁM

MEDIAČNÉ DOLOŽKY K ZMLUVÁM
1) MEDIAČNA DOLOŽKA - KONKRÉTNE URČENIE MEDIÁTORA :   Mediátorka  PhDr. Melánia Škovranková,  evidenčné číslo 269 Námestie slobody 56, 083 01 Sabinov    a    Hlavná 11, 080 01 Prešov, Tel./Fax: 00421-51-4520179; 7713469; ...
>>

Žiadosť o postúpenie sporu na mediáciu

Žiadosť o postúpenie sporu na mediáciu
Klinite prosím na uvedený link : Žiadosť o postupenie sporu na mediáciu - tlačivo k stiahnutiu resp. vytlačeniu .pdf (122,7 kB)
>>

Cenník mediácie

Cenník mediácie
Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Manuál platieb uvedený...
>>

Zákon o mediácii č.420/2004 Z.Z.

Zákon o mediácii č.420/2004 Z.Z.
                                                  
>>

Etický kódex mediátora

Etický kódex mediátora
Preambula Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre...
>>

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.