Vyhláška č. 337/2011 MS SR

Vyhláška č. 337/2011 MS SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 332/2011 Z.Z. ustanovuje s platnosťou od 1.1.2012 túto VYHLÁŠKU :

Kliknite prosím na link: Vyhláška MS SR o odmene mediátora za výkon mediácie pre osoby v materiálnej núdzi.pdf (30,5 kB)

 

PhDr. Škovranková Melánia

 

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.