Týždeň mediácie

02.12.2011 16:02

Asociácia mediátorov Slovenska a Slovenská komora mediátorov pripravili týždeň mediácie .

Viac -  kliknutím na : Týždeň mediácie na Slovensku

Späť

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.