Ekonomická mediácia

11.04.2010 20:19

Tam kde konfliktné situácie spôsobujú ťažkosti na organizačnom, personálnom alebo ekonomickom úseku, nestranný sprostredkovateľ pomôže nájsť najlepšie možné riešenie aj v prípade dlhšie neriešených problémov. Vďaka vecnému spracovaniu a zameraniu na základné záujmy vyplynú nové produktívne možnosti a rozmanité oblasti použitia:

  • pri riešení tímových, organizačných a ekonomických konfliktných situácií
  • pri riešení problémov pri preberaní firiem, ich zlučovaní, ako aj problémov spojených s nástupníctvom
  • pri sprostredkovaní pri problémoch spojených s mobbingom

Postup pri ekonomickom sprostredkovaní:

Obe strany opíšu svoje odlišné spôsoby nazerania na konflikt. Mediátor/ka dbá na vecnú atmosféru, vytvára štruktúru rozhovoru a kladie otázky, kým sa názory oboch strán zrozumiteľne nesformulujú. Výsledkom tohto postupu je stanovenie tém, ktoré je potrebné vyjasniť, a to vo vzájomnej zhode oboch strán. Mediátor/ka Vám pritom poskytuje podporu, aby ste z rôznych uhlov pohľadu vytvorili spoločné riešenia a alternatívy konania, prijateľné pre obe strany v záujme odstránenia konfliktu.

Vidím to tak, že mediácia by mala byť využívaná najmä v prípadoch, kde sporiace sa strany budú spolupracovať aj v budúcnosti. Najflagrantnejším prípadom je rozvod. Jednoducho dieťa budú vychovávať aj naďalej, a preto je vhodnejšie, aby sa dohodli na fungovaní vzťahu po rozvode. Dokonca som za to, aby každý rozvod prešiel najprv mediáciou a až potom ho súd potvrdil. A manželstvo by mohlo skončiť až po dohode o výchove detí, rozdelení majetku a vyživovaní dieťaťa. Ak sa k tomu dôjde dohodou, je to vždy lepšie, ako by to nariaďoval súd (mediátor psychológ je predsa zručnejší v medziľudských vzťahoch ako nezainteresovaný sudca), pretože s rozhodnutím súdu sa vždy jedna strana bude cítiť ukrivdená, niekedy obe.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.