Občiansko-právna mediácia

11.04.2010 18:19

 

Nezastupiteľné miesto má mediácia i v občianskoprávnej oblasti. Mediáciou možno urovnávať množstvo sporov vznikajúcich medzi nájomníkmi a majiteľmi domov, nájomníkmi navzájom, nájomníkmi a ostatnými štátnymi i neštátnymi organizáciami.

Mediáciou je možno riešiť radu sporov, ktorými sa zaoberajú priestupkové komisie pri obecných a mestských úradoch, predovšetkým tzv. susedské spory, ktoré sa mnohokrát tiahnu množstvo rokov a ktorých príčinou bývajú napr. len vzájomné nedorozumenia, niekde na počiatku sporu.

Mediácia umožní stranám, aby sa v kľude zišli a o týchto problémoch sa nerušene porozprávali.

Mediácia v občianskoprávnych sporoch sa týka najmä:

  • susedských sporov,
  • majetkových sporov,
  • dedičstva,
  • sporov zo zmlúv,
  • komunitných sporov, ...
Späť

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.