Novinky

Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii

16.04.2014 13:23
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Asociácia mediátorov Slovenska Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii, mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve, ktorá sa bude konať dňa 25. apríla 2014 v Modre, Hotel Sebastian. Medzinárodná...
>>

MEDIÁCIA NA VZOSTUPE

02.12.2011 16:28
  Mediácia ako mimosúdna neformálna alternatíva riešenia sporov bola niekoľko rokov v úzadí. Sčasti z dôvodu, že dohoda, ktorá je výsledkom mediácie nie je sama osebe exekučným titulom a sčasti aj z dôvodu, že kultúra konsenzu, ku ktorému by mali strany sporu samé dospieť, teda by mali mať...
>>

Mediácia v školskom prostredí

02.12.2011 16:23
Školská, rovesnícka mediácia (peer mediácia) je mediáciou, kde treťou stranou je rovesník, žiak, ktorý pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Peer (z angl. rovesník) mediátor uľahčuje a štrukturuje proces riešenia problémov posilňovaním...
>>

Status mediátora

02.12.2011 16:18
   Medzi základné priority a úlohy štátu patrí zabezpečenie slobodného prístupu k spravodlivosti ako aj spravodlivé urovnávanie sporov. V duchu týchto cieľov je úsilie zákonodarcu už dlhodobo smerované k odbremeneniu súdov, odstráneniu prieťahov v súdnom konaní ako aj k celkovému zvýšeniu...
>>

Týždeň mediácie

02.12.2011 16:02
Asociácia mediátorov Slovenska a Slovenská komora mediátorov pripravili týždeň mediácie . Viac -  kliknutím na : Týždeň mediácie na Slovensku
>>

7 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU

10.09.2011 08:43
Slovenská komora mediátorov a Asociácia mediátorov Slovenska, v piatok, dňa 9. 9. 2011, vo vzájomnej spolupráci, pri príležitosti 7. výročia účinnosti zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, usporiadali v Poprade workshop s názvom 7 rokov mediácie na Slovensku. Hlavnou témou worshopu bolo Zefektívnenie...
>>

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES do zákona o mediácii

27.05.2010 17:32
  Novela zákona o mediácii S účinnosťou odo dňa 1. júla 2010 bola Národnou radou SR schválená novela zákona o mediácii. Účelom prijatia novely bola transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES zo dňa 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných...
>>

Novela zákona o mediácii v treťom čítaní SNR schválená

21.04.2010 17:44
Národná rada SR schválila dňa 9.3.2010 v treťom čítaní novelu zákona Slovenskej národnej rady č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, ktorou sa dopĺňa aj zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších...
>>

Webová prezentácia mediácia-sk bola spustená

11.04.2010 14:49
Dňa 11.4.2010 bola spustená naša nová webová prezentácia. Klientom by mala priniesť nielen všeobecné informácie o mediácii - mediátorov, zákonoch ale aj konkrétne rady a hlavne možnosť prvého kontaktu s mediátorom.  Zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení...
>>

Mediácia

III. ROZPRAVA K ZÁKONU O MEDIÁCII

09.06.2014 12:03
S cieľom prispieť k rozvoju mediácie na Slovensku...
>>

Vyprovokovať odbornú diskusiu k novému zákonu o mimosúdnom riešení sporov sa snažia na akademickej pôde v Prešove

30.04.2014 10:45
Vyprovokovať odbornú diskusiu k novému zákonu o...
>>

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o mediácii

19.12.2013 11:56
Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona...
>>

Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych sporov

19.12.2013 11:44
Mediácia ako možnosť riešenia pracovnoprávnych...
>>

Účinky dohody o mediácii

25.02.2013 16:56
Účinky dohody o mediácii V prípade, ak...
>>

Prečo uprednostniť mediáciu pred súdom

11.04.2010 18:00
  Súdne konanie je náročné nielen z...
>>

Priebeh mediácie

11.04.2010 17:58
Hoci je mediácia menej formálna ako súdny proces,...
>>

Čo je mediácia ?

11.04.2010 17:54
Mediácia je proces, v ktorom nezainteresovaná...
>>

Kto je mediátor ?

11.04.2010 17:48
Mediátor je nestranná tretia osoba, ktorá v...
>>

Civilná mediácia

Ekonomická mediácia

11.04.2010 20:19
Tam kde konfliktné situácie spôsobujú ťažkosti na...
>>

Školská mediácia

11.04.2010 18:24
  Školská, rovesnícka mediácia (peer...
>>

Firemná a obchodná mediácia

11.04.2010 18:21
  Mediáciu možno využiť aj ako alternatívne...
>>

Občiansko-právna mediácia

11.04.2010 18:19
  Nezastupiteľné miesto má mediácia i v...
>>

Rodinná mediácia

11.04.2010 18:17
  Najčastejšie sa mediácia využíva pri...
>>

 

Dohoda o riešení sporu mediáciou

Kliknutím na uvedený link sa Vám otvorí súbor vo formáte pdf.:

Dohoda o riešeni sporu mediáciou.pdf (65,6 kB)

 

Osvedčenie MS SR

 

Produkty

Cenník mediácie

Cenník mediácie
Výkon...
>>

Novinky

Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii

16.04.2014 13:23
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Asociácia mediátorov Slovenska Vás pozývajú na...
>>

MEDIÁCIA NA VZOSTUPE

02.12.2011 16:28
  Mediácia ako mimosúdna neformálna alternatíva riešenia sporov bola niekoľko rokov v úzadí....
>>

Mediácia v školskom prostredí

02.12.2011 16:23
Školská, rovesnícka mediácia (peer mediácia) je mediáciou, kde treťou stranou je rovesník, žiak,...
>>

Status mediátora

02.12.2011 16:18
   Medzi základné priority a úlohy štátu patrí zabezpečenie slobodného prístupu k...
>>

Týždeň mediácie

02.12.2011 16:02
Asociácia mediátorov Slovenska a Slovenská komora mediátorov pripravili týždeň mediácie . Viac -...
>>

7 ROKOV MEDIÁCIE NA SLOVENSKU

10.09.2011 08:43
Slovenská komora mediátorov a Asociácia mediátorov Slovenska, v piatok, dňa 9. 9. 2011, vo...
>>

Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES do zákona o mediácii

27.05.2010 17:32
  Novela zákona o mediácii S účinnosťou odo dňa 1. júla 2010 bola Národnou radou SR schválená...
>>

Novela zákona o mediácii v treťom čítaní SNR schválená

21.04.2010 17:44
Národná rada SR schválila dňa 9.3.2010 v treťom čítaní novelu zákona Slovenskej národnej rady...
>>

Webová prezentácia mediácia-sk bola spustená

11.04.2010 14:49
Dňa 11.4.2010 bola spustená naša nová webová prezentácia. Klientom by mala priniesť nielen...
>>

Anketa

V prípade potreby dáte prednosť MEDIÁCIÍ pred SÚDOM ?

Určite ÁNO. (115) 41%

Neviem, ale asi ÁNO. (59) 21%

Neviem, ale asi NIE. (52) 18%

Určite NIE. (56) 20%

Celkový počet hlasov: 282

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.