Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii

16.04.2014 13:23

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Asociácia mediátorov Slovenska Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii, mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve, ktorá sa bude konať dňa 25. apríla 2014 v Modre, Hotel Sebastian.

Medzinárodná vedecká konferencia bude zameraná na aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii. Mediácia v troch okruhoch: civilné, obchodné a trestné právo. Cieľom konferencie je prezentovanie aktuálnych vedeckých a odborných príspevkov v oblasti mediácie a diskusia o perspektívach v mediácii.

Bližšie informácie nájdete v pripojenej pozvánke.

Prihlášku na konferenciu si môžete prevziať tu. Ak sa chcete konferencie zúčastniť aktívne, tu si môžete prevziať šablónu príspevku.

Zdroj: Slovenská komora mediátorov

Späť

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.