PhDr. Melánia Škovranková

mediátor

 vedená v registri Ministerstva spravodlivosti SR, eviden. číslo 269

Kancelárie:

1) Prešov - Hlavná číslo 11, 080 01  - Tel./Fax: 051-7713469

2) Sabinov - Námestie slobody č.56, 083 01 - Tel./Fax: 051-4520179

Mobil : 0910 144 491     

Vyhľadávanie

© 2010- PhDr.Melánia Škovranková /práva vyhradené.